Conclusie onderzoek CBS naar de perceptie over jongere en oudere werknemers:

 

De perceptie over jongere en oudere werknemers is sterk afhankelijk van de leeftijd van degene die beoordeelt. Jongeren zijn geneigd om positieve eigenschappen toe te schrijven aan jongere werknemers en negatieve eigenschappen aan oudere werknemers. Ouderen doen het tegenovergestelde.

People Dialogue helpt organisaties om de dialoog op te starten met en tussen de vertegenwoordigers van alle generaties. Zo worden de kwaliteiten van alle generaties optimaal benut, wordt samengewerkt en is de organisatie in staat om doorlopend te innoveren.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4146-wm.htm