‘Good to Great’: wat onderscheidt succesvolle bedrijven van hun concurrenten.

Uit een langdurig onderzoek van honderden Fortune 500-bedrijven kwamen elf bedrijven naar voren die in een periode van vijftien jaar explosief groeiden: een tijdlang presteerden ze even 'good' als hun concurrenten in dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden 'great'.

Wat onderscheidt deze succesvolle bedrijven nu van hun concurrenten en wat kunnen anderen daarvan leren? Jim Collins heeft zijn inzichten in een aantal principes geformuleerd. Het zijn tijdloze factoren voor succes – geen hypes.

Voor al deze bedrijven geldt:

1 het leiderschap bevindt zich op niveau 5 (dienstbaar);
2 ze werven de juiste mensen;
3 ze zien de harde feiten onder ogen, maar blijven vertrouwen op succes;
4 ze vinden een antwoord op drie afbakeningsvragen: wat kunt u het best, waar gelooft u 't meest in en   
   wat is cruciaal voor uw economisch voortbestaan?;
5 ze zorgen voor een gedisciplineerde organisatiecultuur;
6 ze hechten groot belang aan technologie, maar zijn daarin selectief;
7 ze werken gestaag en volhardend, zonder revolutionaire doorbraken.

People Dialogue helpt organisaties om via leiderschap de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, strategievorming in te zetten en daadwerkelijk actie te ondernemen. Wanneer medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn combineren zij de vrijheid van ondernemerschap met de discipline om te doen wat nodig is om er een geweldig bedrijf van te maken. 

Als netwerk organisatie werken we met (super) specialisten die het beste uit hun vakgebied meenemen in onze projecten. Zo blijven we voorop lopen.

Door versnelde co-creatie op het gebied van Strategie & veranderen, Positionering, identiteit & branding, Innovatie & samenwerken, Leiderschap en strategisch HRM helpen we onze opdrachtgevers om de sprong vooruit te maken naar ‘Great’.

Bestel ‘Good to Great’ van Jim Collins bij managementboek.nl.  https://www.managementboek.nl/boek/9789047093848/good-to-great-nederlandstalig-jim-collins