Werken vanuit onze identiteit - competentiemanagement

Achtergrond

Vooruitlopend op een toekomstige fusie is er voor een Nederlandse profit organisatie aanleiding om functies duidelijker te beschrijven met de visie, kernwaarden en organisatiedoelen als uitgangspunt.

Resultaten

  • Resultaatgerichte en heldere functieomschrijvingen
  • Duidelijkheid over en commitment op verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Naast resultaten, taken en werkzaamheden is ook de manier waarop wordt (samen)gewerkt
    beschreven en geborgd
  • Medewerkers en management zijn in staat om competentiemanagement en 360’ feedback toe te
    passen