Identiteit & purpose

Achtergrond

Na fusies van een aantal culturele instellingen is er aanleiding om een gezamenlijke missie te formuleren die richtinggevend is voor het beleid en de strategie van de nieuwe, grotere organisatie.

Resultaten

  • Een duidelijke visie die de blik op de toekomstige markt verwoordt en benoemt wat de organisatie wil
    bereiken.
  • Meetbare ambities en doelen die zijn vertaald naar de organisatie en gekoppeld aan afdelingen en
    projecten.