Management Development

Achtergrond

Na een verzelfstandiging wil een culturele instelling de cultuur verder ombuigen naar ondernemerschap en projectmatig werken. Dat vraagt van leidinggevenden dat zij hun rol op een andere manier invullen. People Dialogue richt een nieuw Management Development traject in. 

Resultaten

  • Het managementteam werkt als team samen aan organisatiedoelstellingen en is in staat de eigen
    teams te verbinden en te motiveren. 
  • Leidinggevenden weten welke stijl van leidinggeven bijdraagt aan ondernemerschap en projectmatig
    werken en zijn geïnspireerd om deze stijl in te zetten. 
  • De benodigde vaardigheden en competenties zijn ontwikkeld met als resultaat een lerende organisatie.