Leiderschap in de culturele sector

Achtergrond

Na een fusie van een aantal culturele instellingen is er een nieuwe grotere organisatie ontstaan. Binnen deze nieuwe organisatie is een aantal oude organisatiestructuren en culturen versmolten. Ook is er een groter extern krachtenveld ontstaan. De directie wil de meest optimale organisatiestructuur en de organisatie herpositioneren binnen het externe krachtenveld.

intern toewerken naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij medewerkers betrokken zijn bij de besluitvorming en ingezet worden op hun kwaliteiten. Daarnaast is er de kans om de organisatie te herpositioneren binnen het externe krachtenveld.

Resultaten

  • Actuele en richtinggevende missie en strategie
  • Medewerkers zijn betrokken bij de besluitvorming
  • Een beleidsplan en jaarplannen
  • Herpositionering binnen het externe krachtenveld en verbinding met (externe) stakeholders