Doelgroep gericht samenwerken in de culturele sector

Achtergrond

Anticiperend op het nieuwe cultuurbeleid dat is gericht op een ondernemende cultuursector wil een culturele instelling ondernemerschap stimuleren binnen de organisatie waarbij de eigen waarde(n) blijven gewaarborgd. Dit vraagt een omslag in werk- en denkwijze van alle betrokkenen.

Resultaten

  • De organisatie heeft beeld en gevoel bij een ondernemende manier van samenwerken en doelgroep-
    denken. 
  • Er is een eenduidige interpretatie van de eigen waarde(n) en organisatiedoelstellingen.
  • De medewerkers zijn geïnspireerd om met vertegenwoordigers van doelgroepen in dialoog te gaan en
    in staat om de uitkomsten zowel binnen als buiten de organisatie in te zetten.