Corporate Identity & Branding bij financiële dienstverlener

Achtergrond

Een wereldwijd opererende financiële dienstverlener wil haar positionering in de markt aanscherpen. Voorwaarde is dat dit vanuit haar identiteit gebeurd. Met een team van specialisten (People Dialogue en de klant) hebben we onderzoek gedaan naar de identiteit en DNA van de klant. Uiteindelijk resulterend in een ‘Identity Statement’. Die de basis vormt voor een nieuwe merkpositionering.

Resultaten

  • Inzicht in klantbehoeften
  • Inzicht in cultuur kenmerken en DNA – remmende en versnellende factoren
  • Concepten Identity statement geformuleerd en getoetst
  • Final Identity statement